X
Patiënten en naasten

palliatieve zorg in uw regio

Informatie en nieuws over palliatieve zorg bij u in de buurt, vindt u op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio.
 

ongeneeslijk.nl

Website met informatie over veranderingen in uw leven, regie houden en afscheid nemen.


Pal voor u

Het landelijk platform Pal voor u geeft op verschillende manieren patiëntenvoorlichting over omgaan met een ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. De Pal voor u-uitgaven (magazines, themaboekjes, wilsverklaring) komen tot stand in nauwe samenwerking met veel betrokken, deskundige personen en organisaties.

Het Pal voor u-magazine is te verkrijgen via het Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio.